Aluminium

Aluminium

aluminium

Aluminium bearbejdning

Pladebearbejdning er, hvor man arbejder med plader af for eksempel stål, aluminium og termoplast. Det kan være, man har brug for forskellige emner til at projekt, man er i gang med. Nogle af disse komponenter kunne måske laves af plader. Der er nemlig mange muligheder med plader. Man kan for eksempel dreje, fræse og bore pladerne. Dette åbner op for mange muligheder. Hvis man vælger, at man skal have gjort noget ved nogle af pladerne, så er det vigtigt, at man går til en professionel, som har styr på sit udstyr og materialet. På denne måde er man nemlig sikret det bedste resultat

Rørbukning

Rørbukning er en metode, der bruges i for eksempel kloaksystemer, hvor man skal have flere rør til at mødes. Det kan være en lang og avanceret proces, især hvis man skal have et rør med flere buk. Rørbukning er en følsom proces, og den mindste fejlbukning kan betyde, at man skal lave det hele om. Derfor er det rigtig vigtigt, at man hyrer en professionel til dette, så man får det bedst mulig resultat.

elektronik
festudlejning
umbraco

Svejsning

Svejsning er en proces, hvor man sammenfører to objekter/materialer ved at smelte deres overflader. Svejsning er en metode, der ofte bruges, når metaller eller termoplast skal sammenføjes. Svejsning har eksisteret i mange år, da den blev udviklet i 1880’erne i USA. Eller det gjorde en af metoderne i hvert fald. Der findes nemlig flere forskellige svejsemetoder. Den første, der blev udviklet, var modstandssvejsning. Derefter kom gassvejsning og pulversvejsning. Selv indenfor disse kategorier findes der flere metoder. Hvilken metode der skal bruges afhænger meget af materialet, samt hvordan dette skal sættes sammen. Se også svejsning af abs plast

Hvis man har en forestående svejseopgave, så er det vigtigt, at man vælger nogle professionelle til at udføre denne. En måde, man kan sikre sig dette på, er ved certifikatsvejsning. På denne måde sikre du dig, at din svejser har alle de rette certifikater til at kunne løse opgaven på bedste vis.

sales enablement

Spåntagning

Spåntagning er en bearbejdningsproces, hvor man fjerner materiale fra det ønskede emne ved hjælp af skæreværktøjer. Her kan man for eksempel tale om de enkle processer, som boring, filing og høvling. Men der kan også være tale om mere avancerede processer som fræsning og drejning, hvor man i dag bruger en CNC maskine til dette. Vil teknik der er bedst afhænger af materialetype, og hvor hurtigt man skal være færdig. Dette er noget maskinfabrikker kan hjælpe dig med at tage en beslutning om.
umbraco